PC HP3NREU,PC HF1130,PC 121

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PC HP3NREU,PC HF1130,PC 121

PC HP3NREU,PC HF1130,PC 121

LEXAN* 221R Resin PC Asia, Europe, North America, Pacific Rim

LEXAN* 223 Resin PC Asia, North America, Pacific Rim

LEXAN* 223HSR Resin PC Asia, Pacific Rim

LEXAN* 223R Resin PC Asia, Europe, North America, Pacific Rim

LEXAN* 241 Resin PC Asia, North America, Pacific Rim

LEXAN* 241R Resin PC Asia, Europe, North America, Pacific Rim

LEXAN* 243 Resin PC Asia, North America, Pacific Rim

LEXAN* 243R Resin PC Asia, Europe, North America, Pacific Rim

LEXAN* 261R Resin PC Europe

LEXAN* 263R Resin PC Europe

LEXAN* 2814R Resin PC Europe

 

“PC HP3NREU,PC HF1130,PC 121”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/HP3NREU.htm
相关产品

Related products

竞博官网