LEXAN 101,PC 101/LEXAN 101R,PC 101R

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:LEXAN 101,PC 101/LEXAN 101R,PC 101R

LEXAN 131,PC 131/LEXAN 141,PC 141
普通级:PC 101,PC 101R,PC 121,PC 121R,PC 121S,PC 121SRM,PC 131,PC 141,PC 141R,
PC 141S,PC 151,PC 153,PC 161R,PC 171R,PC 191,PC 201,PC 201R,PC 221,
PC 221HSR,PC 221R,PC 241,PC 241R,PC 261R,
抗UV级:PC 103,PC 103R,PC 123,PC 23HSR,PC 123S,PC 123SRM,PC 133,PC 133R,
PC 143,PC 143R ,PC 143S,PC 153R,PC 163R,PC 193,PC 203,PC 203R PC 223,PC 223R,PC 243,
PC 243R,PC 263R,PC 303,PC 223HSR,
食品级:PC 104,PC 104R,PC 124,PC 124R,PC 1278R134,PC 134R,PC 144,PC 144R,PC 144S,PC 154,PC 164R,PC 194,PC 1500,
阻燃级:PC 2014R,PC 2034,PC 2034E,PC 915R,PC 920,
PC 920A,PC 920ASR,PC 923,PC 923A,PC 923ASR,PC 925,PC 925A,PC 925AU,PC 925U,PC 940A,PC 940,
PC 940ASR,PC 943,PC 943A PC ,943ASR,PC 945
PC 945A,PC 945ASR,PC 945AU,PC 945U,PC 950,PC 950A,PC 950ASR,PC 953,PC 953A,PC 953ASR,PC 955,PC 955A,
PC 955AU,PC 955U,PC 9945A,
玻纤增强级:PC 2814R,PC 3412ECR,PC 3412HF,PC 3412R,PC 3413HF,PC 3413R,PC 3414R,PC 3433R,PC 500,PC 500ECR,
PC 500R,PC 503,PC 503R,PC 505R,耐热级:PC 4301,PC 4401R,PC 4404,PC 4501 PC 4504,PC 4701R,PC 4704.

“LEXAN 101,PC 101/LEXAN 101R,PC 101R”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/LEXAN_101.htm
相关产品

Related products

和记游戏平台 http://www.yzqianfeng.com http://www.maihancai.com http://kuryetimes.com http://www.qlbaoqing.com http://www.bj-decides.com http://www.fantuanjiameng.com http://www.kongqijinghuaqik.com http://www.fsids56.com http://www.cnyiqiang.com http://www.cc0576.com http://www.jiahuifeed.com http://www.zcxtbj.com http://www.yw-hm.com http://www.ccoechina.com http://www.nhpanda.com http://www.zijingglass.com http://www.dunhillcn.com http://www.zgrmjfj.com http://www.fuhuinm.com http://www.yindunmuye.com http://cyborgelf.com http://www.chinasouthco.com http://www.yipuhm.com http://www.hbdnzj.com http://www.sztianze88.com http://www.ycyahong.com http://www.tianli0796.com http://www.hospital11.com http://www.hzbyshy.com http://www.y-misato.com