LEXAN 243,PC 243R/LEXAN 223,PC 223R

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:LEXAN 243,PC 243R/LEXAN 223,PC 223R

LEXAN 243,PC 243R/LEXAN 223,PC 223R
普通级:PC 101,PC 101R,PC 121,PC 121R,PC 121S,PC 121SRM,PC 131,PC 141,PC 141R,
PC 141S,PC 151,PC 153,PC 161R,PC 171R,PC 191,PC 201,PC 201R,PC 221,
PC 221HSR,PC 221R,PC 241,PC 241R,PC 261R,
抗UV级:PC 103,PC 103R,PC 123,PC 23HSR,PC 123S,PC 123SRM,PC 133,PC 133R,
PC 143,PC 143R ,PC 143S,PC 153R,PC 163R,PC 193,PC 203,PC 203R PC 223,PC 223R,PC 243,
PC 243R,PC 263R,PC 303,PC 223HSR,
食品级:PC 104,PC 104R,PC 124,PC 124R,PC 1278R134,PC 134R,PC 144,PC 144R,PC 144S,PC 154,PC 164R,PC 194,PC 1500,
阻燃级:PC 2014R,PC 2034,PC 2034E,PC 915R,PC 920,
PC 920A,PC 920ASR,PC 923,PC 923A,PC 923ASR,PC 925,PC 925A,PC 925AU,PC 925U,PC 940A,PC 940,
PC 940ASR,PC 943,PC 943A PC ,943ASR,PC 945

“LEXAN 243,PC 243R/LEXAN 223,PC 223R”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/LEXAN_243.htm
相关产品

Related products

和记游戏平台 http://www.chuhanyi.com http://www.acgchinabj.com http://www.hu-zhe.com http://www.dianxian20.com http://www.wenjianghospital.com http://www.xiongerwenwan.com http://www.gxkjr.com http://www.leesware.com http://www.mikigou.com http://www.shataich.com http://www.visionhid.com http://www.141242343.com http://www.0800440440.com http://www.cctv3ent.com http://www.chjlco.com http://www.stg-jm.com http://www.18858018866.com http://www.sdzhanguidingzuo.com http://www.mphoto17.com http://supermassiveblog.com http://www.bicoson.com http://www.wuxijywl.com http://www.vrdxs.com http://www.hxzwys.com http://susanwheelerphotography.com http://www.hzxdkq.com http://www.fsids56.com http://www.hbsgcsy.com http://meredithlandinorealestate.com http://www.wh-zs.com