PA66 10B40,美国杜邦

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 10B40,美国杜邦

PA66 10B40,美国杜邦

PA66 美国杜邦 FR52G45BL
PA66 美国杜邦 FR53G50HSLR
PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010
PA66 美国杜邦 FR7026V0F NC010
PA66 美国杜邦 FR72G25V0 NC010
PA66 美国杜邦 HTN 54G50HSL BK

PA66 深圳杜邦 FR50-NC010 
PA66 深圳杜邦 HTN-FR52G30LX-BK337 
PA66 深圳杜邦 FR52G30LX-BK
PA66 日本杜邦 FE15040-BK032D 
PA66 日本杜邦 FR50-GY337
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC

“PA66 10B40,美国杜邦”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-10B40.htm
相关产品

Related products

竞博官网