PA66 3010N,日本三菱工程

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 3010N,日本三菱工程

PA66 3010N,日本三菱工程

PA66 日本三菱工程 3021GH-30
PA66 日本三菱工程 E2000W40 BK 
PA66 韩国科隆 KN3322VO

PA66 德国巴斯夫 A3EG10 NC
PA66 德国巴斯夫 A3EG3
PA66 德国巴斯夫 A3EG6 
PA66 德国巴斯夫 A3EG7
PA66 德国巴斯夫 A3HG6
PA66 韩国科隆 KN333G15BL 

PA66 日本东丽 CM3001G-15 
PA66 日本东丽 CM3001G30
PA66 日本东丽 CM3001G-30 
PA66 日本东丽 CM3001-G30BK
PA66 日本东丽 CM3001G33
PA66 日本东丽 CM3001G-45
PA66 韩国科隆 KN333G30
PA66 深圳东丽 CM3004
PA66 日本东丽 CM2402

“PA66 3010N,日本三菱工程”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-3010N.htm
相关产品

Related products

竞博官网