PA66 35V-NAT,美国液氮

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 35V-NAT,美国液氮

PA66 35V-NAT,美国液氮

PA66 美国 LNP RL-4040
PA66 美国液氮 RL-4040
PA66 美国 LNP RL-4540
PA66 美国液氮 35V-NAT
PA66 美国液氮 RF-007S
PA66 美国液氮 RFL-4033
PA66 美国 LNP UFL4036

PA66 荷兰DSM J/3/10 NC 
PA66 荷兰DSM K224-G6 
PA66 荷兰DSM K-FHG3 BK223  
PA66 荷兰DSM S223-E
PA66 泰国杜邦 105F-BK010A
PA66 泰国杜邦 73G30L-NC 
PA66 德国拜耳 BKV25H
PA66 德国巴达 A70-GF10/CF10

“PA66 35V-NAT,美国液氮”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-35V-NAT.htm
相关产品

Related products

竞博官网