PA66 51HSL,美国杜邦

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 51HSL,美国杜邦

PA66 51HSL,美国杜邦

PA66 德国巴斯夫 A3Z
PA66 德国巴斯夫 A3Z BK
PA66 德国巴斯夫 1403-2(GF13)
PA66 德国巴斯夫 8233G
PA66 德国巴斯夫 1310-11 
PA66 德国巴斯夫 1403-2

PA66 法国罗地亚 A30H2V25-BK  
PA66 法国罗地亚 A338 WIT2 V30  
PA66 法国罗地亚 B50H1
PA66 法国罗地亚 A20-V0 
PA66 法国罗地亚 PSA244N 
PA66 法国罗地亚 A216  
PA66 法国罗地亚 A216V30

“PA66 51HSL,美国杜邦”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-51HSL.htm
相关产品

Related products

竞博官网