PA66 70G33HS1L,美国杜邦

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 70G33HS1L,美国杜邦

PA66 70G33HS1L,美国杜邦

PA66 韩国杜邦 70G33L 
PA66 韩国杜邦 74G33J-BK031
PA66 美国液氮 70K20 
PA66 美国液氮 AG10-BK
PA66 美国液氮 R1000 HS WT
PA66 美国液氮 R1000HS-103HS

PA66 深圳杜邦 70G33HS1L BK031
PA66 深圳杜邦 70G33HS1L NC010
PA66 深圳杜邦 70G33L
PA66 深圳杜邦 70G33L BK031
PA66 深圳杜邦 80G33HS1L-BK104
PA66 深圳杜邦 FR52G30NH BK

“PA66 70G33HS1L,美国杜邦”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-70G33HS1L.htm
相关产品

Related products

竞博官网