PA66 72G33W,美国杜邦

发布时间: 浏览次数: 分享到:
导读:PA66 72G33W,美国杜邦

PA66 72G33W,美国杜邦

PA66 德国巴斯夫 A4K 
PA66 德国巴斯夫 A3-BK
PA66 德国巴斯夫 A3K NC
PA66 德国巴斯夫 A3WG3 NC  
PA66 德国巴斯夫 A3WG8(BK) 
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 BK 
PA66 德国巴斯夫 A3Z
PA66 德国巴斯夫 A3Z BK

PA66 意大利兰蒂奇 A HS164 NAT
PA66 意大利兰蒂奇 A45L 
PA66 意大利LATI G30-V0 
PA66 意大利LATI H2G/25-V0
PA66 上海罗地亚 A216V30
PA66 上海罗地亚 A246M

“PA66 72G33W,美国杜邦”由"专业工程塑料"公司-欣隆全塑料整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.newfexpo.com/gq/PA66-72G33W.htm
相关产品

Related products

竞博官网